ธรรมนูญครอบครัว สุดยอดเข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนที่ทุกธุรกิจครอบครัวต้องมี

ธรรมนูญครอบครัว-สุดยอดเข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน-คืออะไร-สำคัญอย่างไร.

ธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) สามารถใช้เป็นกลไก หรือจุดเริ่มต้นในการให้สมาชิกครอบครัวทุกคนได้มีวาระในการหันหน้าเข้าหากัน และช่วยกันระดมกำลังสมองเพื่อค้นหาสัญญาณความเสี่ยงในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ หาทางป้องกันก่อนที่ประเด็นต่าง ๆ จะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข

ทำไมถึงเกิดความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว ?

ทำไมถึงเกิดความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว.

ทำไมครอบครัวธุรกิจชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์จึงให้ความสนใจกับการทำข้อตกลงในครอบครัว หรือที่เราเรียกว่า ธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) ทุกคนเป็นห่วงอะไรกัน? ในขณะที่ครอบครัวเรายังรักกันดี การทำงานก็ราบรื่น ถึงแม้จะมีปัญหากันบ้าง แล้วอะไรคือความเสี่ยงที่ธุรกิจครอบครัวจะต้องเจอ? อะไรคือความขัดแย้งที่หลายคนคาดไม่ถึง?

บทบาทชัดเจนของครอบครัวมั่นคง เป็นอย่างไร ?

บทบาทชัดเจนของธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างไร.

เมื่อครอบครัวและธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวไปตามกาลเวลา จำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น การกำหนดบทบาท หน้าที่ของสมาชิกให้มีความชัดเจนจะเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการกำหนดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เป็นธรรม เกิดความยุติธรรม รักใคร่ปรองดอง และทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่นในอนาคต

หลักสูตร Sustainable Legacy Family Wealth Planning โดย บลน. Union Wealth

ทำอย่างไร … ให้ความมั่งคั่ง ของธุรกิจครอบครัว อยู่ยาวกว่าแค่ 3 รุ่น หลักสูตร วางแผนการเงินเพื่อให้สมาชิกครอบครัว เข้าใจหลักคิดเพื่อคงความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวไว้อย่างยั่งยืน จากรุ่นสู่รุ่น

หลักสูตรครอบครัวมั่งคั่งกิจการยั่งยืน

หลักสูตรครอบครัวมั่งคั่งกิจการยั่งยืน เจาะลึกเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวแบบมืออาชีw และเครื่องมือจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกในการทํางานแบบความ เป็นครอบครัวเดียวกัน

AFBE มีหลักสูตรอะไรบ้าง ? ให้เราได้เรียนรู้

AFBE มีหลักสูตรอะไรบ้าง ให้เราได้เรียนรู้

มีหลักสูตรให้ทุกคนในสมาคมได้เรียนรู้ทั้งหมด 4 หลักสูตร และ มี Aunual Forum ทุก ๆ ปลายปี ซึ่งในแต่ละปีเราก็จะมีหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

AFBE สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว คืออะไร ? สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมคมฯ มีอะไรบ้าง ?

AFBE สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว คืออะไร

สมาคมฯ นี้ เป็นพื้นที่สำหรับการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ ที่ต้องการองค์ความรู้ การต่อยอด networking เพื่อขยายธุรกิจ และ ขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ให้บริการและดำเนินความสะดวกต่าง ๆ แก่ธุรกิจครอบครัว