วีดีโอกิจกรรม/ความรู้

รวมวีดีโอความรู้/กิจกรรมประจำปี

กิจกรรม/หัวข้อ
วิทยากร
 • คุณวิเชฐ ตันติวานิช
  (นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

กิจกรรม/หัวข้อ

ธุรกิจครอบครัวสานต่อยังไงให้ไปรอด ส่งต่อความมั่งคั่งรุ่นสู่รุ่น I TNN Wealth Guide I 31-05-65 (FULL)

วิทยากร
 • พิธีกร : คุณตั๊ก ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร
 • แขกรับเชิญ : คุณวิเชฐ ตันติวานิช
  นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว (AFBE)

กิจกรรม/หัวข้อ

ทำอย่างไรให้คนและงานปรับตาม Trend ธุรกิจได้จริง

วิทยากร
 • คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
  (ที่ปรึกษา Prudent Advisory)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวีชัชชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

กิจกรรม/หัวข้อ

ธุรกิจครอบครัวไปต่อไม่ได้เพราะติด Founder Trap

วิทยากร
 • คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
  (ที่ปรึกษา Prudent Advisory)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวีชัชชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

กิจกรรม/หัวข้อ

ทำไมต้องมี Family Holding Company

วิทยากร
 • คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา
  (กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล
  (กรรมการ และ เลขานุการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวีชัชชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

กิจกรรม/หัวข้อ

Holistic Wealth Management VS Wealth Management

วิทยากร
 • คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา
  (กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล
  (กรรมการ และ เลขานุการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวีชัชชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

กิจกรรม/หัวข้อ

กงสีจำเป็นหรือไม่สำหรับครอบครัวเรา

วิทยากร
 • คุณวิเชฐ ตันติวานิช
  (นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • คุณนิรัต กาญจนาคพันธุ์
  (กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • ดำเนินรายการโดย คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา
  (กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

หัวข้อ

ปัญหาธุรกิจครอบครัวว่ายากแล้ว การบริหารครอบครัวนั้นยากกว่า

วิทยากร
 • คุณวิเชฐ ตันติวานิช
  (นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • คุณนิรัต กาญจนาคพันธุ์
  (กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • คุณวีชัชชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • ดำเนินรายการโดย คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา
  (กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)

หัวข้อ

ทำไมเราต้องมีธรรมนูญครอบครัว

วิทยากร
 • คุณวิเชฐ ตันติวานิช
  (นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวีชัชชชฎา ยงสุวรรณกุล
  (อุปนายก และ นายทะเบียน สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว)