Category Archives: บทความความรู้

ธรรมนูญครอบครัว สุดยอดเข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนที่ทุกธุรกิจครอบครัวต้องมี

ธรรมนูญครอบครัว-สุดยอดเข็มทิศบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน-คืออะไร-สำคัญอย่างไร.

ธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) สามารถใช้เป็นกลไก หรือจุดเริ่มต้นในการให้สมาชิกครอบครัวทุกคนได้มีวาระในการหันหน้าเข้าหากัน และช่วยกันระดมกำลังสมองเพื่อค้นหาสัญญาณความเสี่ยงในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ หาทางป้องกันก่อนที่ประเด็นต่าง ๆ จะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไข

ทำไมถึงเกิดความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว ?

ทำไมถึงเกิดความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว.

ทำไมครอบครัวธุรกิจชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์จึงให้ความสนใจกับการทำข้อตกลงในครอบครัว หรือที่เราเรียกว่า ธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) ทุกคนเป็นห่วงอะไรกัน? ในขณะที่ครอบครัวเรายังรักกันดี การทำงานก็ราบรื่น ถึงแม้จะมีปัญหากันบ้าง แล้วอะไรคือความเสี่ยงที่ธุรกิจครอบครัวจะต้องเจอ? อะไรคือความขัดแย้งที่หลายคนคาดไม่ถึง?

บทบาทชัดเจนของครอบครัวมั่นคง เป็นอย่างไร ?

บทบาทชัดเจนของธุรกิจครอบครัวเป็นอย่างไร.

เมื่อครอบครัวและธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวไปตามกาลเวลา จำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น การกำหนดบทบาท หน้าที่ของสมาชิกให้มีความชัดเจนจะเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการกำหนดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่เป็นธรรม เกิดความยุติธรรม รักใคร่ปรองดอง และทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างราบรื่นในอนาคต