Tag Archives: สภาครอบครัว

“ Blood is thicker than Water ” ความสัมพันธ์ คือรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจครอบครัว แต่ก็เป็นดาบ 2 คม

Blood-is-thicker-than-Water-ความสัมพันธ์-คือรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจครอบครัว-แต่ก็เป็นดาบ-2-คม

เรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการเขียนข้อตกลงในครอบครัว หรือธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) เพราะถ้าความสัมพันธ์เสียหายแล้ว เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ไม่เชื่อใจกัน โอกาสที่จะหาข้อตกลงกันจะมีความยากขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจากการเขียนธรรมนูญครอบครัวจะใช้หลักของความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัว